Tezgâh Kuyumculuğu

Geleneksel Tekniklerle Endemik Tezgâh Kuyumculuğu Edinme

Ustasından İLAN ! : “Dönülmez yol Sanat” ve onun can dostu Zanaat, bu gün halen yaşam koşullarına uygun Endemik bir yer (ustasını) arıyor. Daha doğrusu önce geniş alanlara yayılmış birçok Geleneksel Teknikler, onları hayata geçirecek ustalarıyla buluşma özlemi içindedir.

✤ Bilindiği gibi sanayi devrimi insanlığa birçok yenilikler getirmiş olsa da; ne yazık ki, sanat mutfağının gelişimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 'Geleneksel Tekniklerin Altın Çağı' Victoria dönemi olarak bilinmektedir. İnsanlığın birçok alanda barışı yaşadığı, muhteşem eserlerin alkışlandığı, sanatçılarının yüceltildiği bir dönemdi 19. Yüzyıl. Her devirde kendi kendini geliştiren, yenileyen ustalık mekanizması, bu yüzyılda kendine güzel ve güçlü bir yaşam alanı bulmuştu; Avrupa. İşte bu dönemin sanatçıları da, Lalique, Vever, Fouquet gibi ustalar mücevherlerindeki sanatsal bütünlükle, ‘kendi DNA’sını taşıyan sanat eserleri’ oluşturdular. “Sanat, kölelerini tutsak alınca özgür bırakır” düşüncesi, bu yüzyıla öyle bir damga vurdu ki, geleneksel tekniklerin ustaları tarihe, kendinden sonraki kölelerini özgür kılacak sarsılmaz ustalık ve güzellik temellerini attılar. Bu özgürlük alanı için şunu söylemek yerinde olur: “Ustasının tutsak olduğu güzellikleri hayata geçirme içgüdüsüdür sanat”. Bu uzun, zor ve dayanım gerektiren süreç, inanın ustasının zihninde ve elinde büyük bir tecrübe indeksi oluşturur. Diğer bir deyişle bu değerli doğurganlık süreci, sanat ustasında onun ruhunu besleyen, ustalığını güçlendiren, yani “kendi kendini geliştiren bir mekanizma” kurar.

✤ Ne yazık ki bu gün yaşam alanı sınırları daralan sanat, ENDEMİK konumdadır. Bu yüzden hayatını sürdürmek için Ekolojik Yürekler aramaktadır. Sanat bende olduğu gibi, sizde de insanlara iyi bir hayat sunmak için yöresel bir yaşam alanı oluşturabilir. Unutmayın, ‘her parlayan, altın değildir’. Sanat daha fazlasını içerir. Bakmak ile görmek çok farklı şeyler olduğu gibi, güzellikleri görmek her zaman daha büyük ustalık ister. Sanat, öncelikle yapmak için değil, görmek için yetenek ister.

✤ Eski dünyanın geleneksel el işçiliğine dayalı bozulmaz güzelliğini, modern tekniklerle birleştiren bir kurs yapısı oluşturdum. Mücevher tasarımında ve üretiminde figüratif çalışmalar içeren bu kursun amacı, hayal gücümüz ve doğanın örnekleriyle süslenen sanat eserleri oluşturmaktır. El sanatlarına ruh veren tasarımcılara duyulan ihtiyaç, günümüz dünyasında herkes tarafından kabul edilmektedir. Bulunmaz güzellik Art Nouveau sanat akımı, bu günde modern arayışlarla geleneksel anlayış arasındaki geçişi sağlayan önemli bir üslup olma niteliğini korumaktadır.

✤ Bilinçli mücevher alıcıları, her zaman malzemenin maddi değeri kadar, artistik bütünlüğüne de bakıp, mücevherin sadece giysiyi tamamlayan bir süs aracı değil, kendi kendini taşıyan bir sanat eseri olması gerektiğini düşünür. Uzun yıllardır edindiğim bu sanatı, siz sanatseverlere ve yetenekli herkese öğretmeyi amaçladım. "Bu günün ve yarının el işçiliğine" 'değer ve yeni bir boyut' kazandıracağını düşündüğüm kursumuza hepiniz davetlisiniz.

Tasarım Sanatçısı Kemal Akdemir