Kurs

KİMLER BU KURSA KAYIT OLABİLİR?

✓ Mesleki eğitim ve yeni beceriler öğrenmek isteyen herkes.

✓ Hobi amaçlı 'Kendi takısını yapmayı öğrenmek' isteyen sanat meraklıları.

✓ Bir mücevher tasarımcısı olarak kariyerine başlamadan önce sanat ve tasarım disiplinlerini, yetenek ve becerilerini geliştirmekle ilgilenen Akademisyen arkadaşlar.

✓ ‘Sanat Eserleri’ üretmek isteyen, ' zor yolun yolcusu' sanat aşıkları.

Kursun Yapısı:


Bu mücevher ve obje tasarım kursu farklı yaklaşımı ile, kendi kişisel felsefesini geliştirmek isteyen öğrencilere ,geleneksel tezgah teknikleriyle ustalık becerisi ve tasarım sürecinde yaratıcı, araştırmacı olma fırsatı sunan ve geniş bir arge tabanı oluşturulmasında alt yapı hazırlayan; ’tasarım tabanlı’ mücevher ve obje oluşturma kursudur.

Öncelikle siz, 'Deneyimsel Öğrenme' olarak adlandırılan geleneksel ve pratik yöntemler edineceksiniz. Tasarım ve uygulamada büyük bir sorun olan üç-boyutlu düşünüp görebilme yeteneği kazanacaksınız.

Aynı zamanda, mücevher kavramı,estetik olanı sunan 'sanatsal bütünlük' anlayışı, üretim aşamsı sonuçlarını algılama ve değerlendirme becerisi bu kursun bir parçası olacak. Kurs; konu alanının algılanması, mücevherin yapım aşamasının konuyla uymu gibi yargı mekanizmalarınızı da eğitecek ve geliştirecektir

Bu yaklaşımların, disiplinler arası ortak noktalara giden yolların (amaç, yöntem, görme, uygulama) saptanmasında önemli bir keşfe ışık tutuğunu göreceksiniz: yaratıcılık.

Bu nedenle, bu kursla amaçlanan en önemli şeylerden biri de, kişide sağlıklı işleyen ve kendi kendini yöneten bir çalışma ' tarzı-sistemi ' oluşumunu sağlamaktır.

Bu kursla yeteneklerimi herkesle paylaşmayı amaçladım. Aynı zamanda bu kursta Yüksek bulaşıcı motivasyonun, sorun çözme becerisi edinmekte ne kadar önemli bir rolü ulduğunu ve size ne kazandıracağını da göreceksiniz. Görmek yapmanın ham maddesidir. Sevmek ise, bu ham maddenin birleştirici harcıdır.

Saygılarımla,

Kemal Akdemir
T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GELENEKSEL EL SANATLARI SANATÇISI icra dalı/SÂDEKAR